Opłaty

Opłata wpisowa  350 zł

 

Opłata wpisowa gwarantuje rezerwację miejsca na liście dzieci przyjętych do przedszkola.

 

W ramach wpisowego zapewniamy:

- ubezpieczenie NW dzieci

- upominki okazjonalne

- pomoce dydaktyczne.

 

Czesne 650 zł

Opłata stała, pobierana zawsze "z góry" - do 5-tego dnia każdego miesiąca.

 

W ramach czesnego zapewniamy zajęcia programowe i dodatkowe, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

 

 

 

 

Wyżywienie 11 zł/dzień

Opłata za wyżywienie pobierana jest "z dołu" do 5-tego dnia każdego miesiąca

(w przypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności wyżywienie nie jest naliczane).