top of page

Opłaty

Opłata wpisowa  400 zł
Opłata wpisowa gwarantuje rezerwację miejsca na liście dzieci przyjętych do przedszkola.

W ramach wpisowego zapewniamy:
- tygodniowe zajęcia adaptacyjne;
- NNW dzieci;
- wyprawka (materiały plastyczne).

 
Czesne 850 zł

Opłata stała, pobierana zawsze "z góry" - do 5-tego dnia każdego miesiąca.
W ramach czesnego zapewniamy zajęcia programowe i dodatkowe, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.
Zniżka na rodzeństwo - czesne: 500 zł (starsze dziecko).

Wyżywienie 13 zł/dzień
Opłata za wyżywienie pobierana jest "z dołu" do 5-tego dnia każdego miesiąca
(w przypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności wyżywienie nie jest naliczane).

bottom of page