top of page

Zajęcia dodatkowe

Język angielski

 

W grupie żłobkowej język angielski wprowadzany jest w toku codziennych zabaw przez opiekunów-lektorów, którzy zachęcają dzieci do wspólnych aktywności z wykorzystaniem języka obcego.

Zajęcia rytmiczno-muzyczne

 

Zajęcia rytmiki odbywają się dwa razy w tygodniu.

Zajęcia teatralno - literackie

 

Zajęcia prowadzone przez bajarkę odbywają się raz w tygodniu.

Zajęcia logopedyczne

Dzieci objęte są wczesną obserwacją logopedyczną.

W przypadku zaistniałej potrzeby zajęcia oparte są na indywidualnej pracy z dzieckiem, odbywają się raz w tygodniu.

Spotkania z kulturą
i sztuką

 

Są to różnorodne inicjatywy związane z szeroko rozumianą kulturą (teatrzyki, koncerty, pokazy, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy okolicznościowe).

bottom of page