top of page

Status prawny

Zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. nr 256 z 2004r. poz. 2572 ze zmianami)

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania dokonał wpisu do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych:

 

1. Typ szkoły: przedszkole,

2. Nazwa: Prywatne Przedszkole MAGICZNA KRAINA

3. Adres siedziby: ul. Strzeszyńska 67, 60-479 Poznań,

4. Termin rozpoczęcia działalności: 1 września 2011r.

 

bottom of page