top of page

Opłaty

Opłata wpisowa  250 zł

 

Opłata wpisowa gwarantuje rezerwację miejsca na liście dzieci przyjętych do żłobka.

 

W ramach wpisowego zapewniamy:

- ubezpieczenie NW dzieci

- upominki okazjonalne

- pomoce dydaktyczne.

 

Czesne 450 zł

Opłata stała, pobierana zawsze "z góry" - do 5-tego dnia każdego miesiąca.

 

W ramach czesnego zapewniamy zajęcia programowe i dodatkowe, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

 

 

 

 

Wyżywienie 10,50 zł/dzień

Opłata za wyżywienie pobierana jest "z dołu" do 5-tego dnia każdego miesiąca

(każdy zgłoszony dzień nieobecności w żłobku nie jest naliczany do wyżywienia).

bottom of page